สวัสดีปีใหม่ 2550

..ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Blog วิชา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง..

Friday, August 8, 2008

สรุปกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์
ประจำเดือน มีนาคม 2550

1. สำรวจชุมชน 7/3/50
2. มอบแผ่นป้ายอะคิลิคแก่สถานีตำรวจภูธรตำบล ทุ่งลุง 17/3/50
3. โครงการบริจาคโลหิต 19/3/50
4. สนับสนุนอาหารแมวแก่วัดวิมลคุณากร 20/3/50
5. สนับสนุนเงินกอล์ฟการกุศลแก่กองพลพัฒนาที่ 4 20/3/501. สำรวจชุมชน
วันที่ 7

2. มอบแผ่นป้ายอะคิลิคแก่สถานีตำรวจภูธรตำบล ทุ่งลุง
วันที่ 17


3.สนับสนุนอาหารแมวแก่วัดวิมลคุณากร
วันที่ 20

ทดสอบการโพสข้อความและรูป

หหหหหหหหหหหหหหหหหหหหห
ดดดดดดดดดดดด

Tuesday, February 13, 2007

ให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เรื่อง "องค์การสะพานปลา"


ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มค้นคว้าเพิ่มเติม เรื่อง "องค์การสะพานปลา"
ให้ส่งงานผ่าน Weblog

สาระสำคัญเกี่ยวกับ
-แนะนำองค์การสะพานปลา
-โครงสร้างการบริหาร
-วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

-การให้บริการ
-หน่วยงานย่อย
-ชาวประมงได้รับประโยชน์อย่างไร
-อื่นๆ

Wednesday, January 17, 2007

ให้นักศึกษา Link Blog อาจารย์ประจำวิชา

ให้นักศึกษาทุกกลุ่มเพิ่ม link เพื่อติดต่ออาจารย์ประจำวิชา
http://flaw2-49.blogspot.com
เพื่อให้แต่ละกลุ่มสามารถ link กับผู้เรียนกลุ่มอื่นๆ
- กลุ่มที่ 01 - กลุ่ม 06 (กลุ่มผู้เรียนชั้น ปวส.2)
-กลุ่มที่ 12 - กลุ่มที่ 19 (กลุ่มผู้เรียนชั้น ปวส.1)